expertisecentrum

Accent Onderwijsondersteuning is een expertisecentrum voor advies, diagnostisch onderzoek, training en begeleiding van leerlingen, docenten, ondersteuningsteams en schoolmanagement. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen een beroep doen op onze deskundigen.

verschillende expertises

Accent Onderwijsondersteuning is het expertisecentrum van de vereniging Christelijk Voorgezet Onderwijs (CVO) in Rotterdam en omgeving. Binnen ons team zijn verschillende experts vertegenwoordigd, zoals orthopedagogen, psychologen, docenten- en schoolloopbaancoaches. Onze deskundigen bieden praktische en beleidsmatige ondersteuning op maat.

Samenwerking

Bij iedere aanvraag kijken we naar wat de school nodig heeft en sluiten we onze dienstverlening hierop aan. We hechten grote waarde aan samenwerking. Alleen door samen te werken, kunnen we het beste resultaat behalen.

Voorbeelden

  • Verrichten van diagnostisch onderzoek zoals dyslexie-, dyscalculie- en intelligentieonderzoek en geven van handelingsgericht advies bij leer- en gedragsproblemen van leerlingen.
  • Begeleiden van leerlingen zoals: remedial teaching aan leerlingen met spelling- en leesachterstand, faalangstreductietraining, examenvreestraining en een cursus voor huiswerkbegeleiders.
  • Bieden van trainingen aan docenten in het (positief) beïnvloeden van gedrag van leerlingen door groepstraining en/of individuele coaching.
  • Adviseren van ondersteuningsteams door tijdelijke of structurele deelname aan het team of zorgoverleg.
  • Coachen en adviseren van beginnende en ervaren zorgcoördinatoren.
  • Inzet van medewerkers op scholen als Begeleider Passend Onderwijs.

Nieuws

Schoolcoach binnen het traject met Stichting Leerkracht

Schoolcoach binnen het traject met Stichting Leerkracht

Sinds september 2016 ben ik schoolcoach op één van de scholen van CVO die meedoet aan het traject met Stichting Leerkracht. Met de aanpak van Stichting Leerkracht worden ideeën en ambities van schoolpersoneel ingezet om tot verbeteringen te komen in de school.

Workshop: van leerlingdossier naar praktisch OPP

Workshop: van leerlingdossier naar praktisch OPP

Leerlingen verschillen in vele opzichten van elkaar waardoor ze verschillende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben. Voor de meeste leerlingen geldt dat zij voldoende gebaat zijn bij het basisaanbod van de school.

Ondersteuning van het dyslexiebeleid op het Farelcollege

Ondersteuning van het dyslexiebeleid op het Farelcollege

Het Farelcollege heeft dit schooljaar ondersteuning van ons gevraagd bij het optimaliseren van hun dyslexiebeleid voor zowel het VMBO, de mavo en het lyceum. Er waren reeds veel zaken goed geregeld rond de begeleiding van dyslectische leerlingen.

Referenties

‘Ik vond het heel prettig om ervaringen te delen met andere zorgcoördinatoren en te leren van hun aanpak!’ – Leonie Karssies, GSR

‘Verhelderend, betrokkenheid, ruimte voor vragen en eigen inbreng, fijn om uit te wisselen.’ – Hanne van Asch, Rudolf Steiner College Rotterdam