Home | Diensten | Advies en begeleiding | Consultatie zorgcoördinatoren

Consultatie zorgcoördinatoren

Ons expertisecentrum biedt consultatie aan startende en ervaren zorgcoördinatoren en kan scholen helpen als er (tijdelijk) geen zorgcoördinator is.

Begeleiding van beginnende zorgcoördinatoren

Als beginnende zorgcoördinator komt er veel op je af: ‘Hoe lopen de ondersteuningslijnen binnen de school? Wat is de rol van het ZAT? Hoe meld ik een leerling aan bij het OPDC? Op welke manier kan ik samenwerken met andere ketenpartners? Hoe kan ik mijn werk efficiënt inrichten? Waar liggen de grenzen van mijn taak/functie? Hoe kan ik een overleg goed voorzitten?’

Wij bieden maatwerk en sluiten aan op de eigen praktijksituatie door ondersteuning en/of coaching.

Begeleiding van de meer ervaren zorgcoördinatoren

Als meer ervaren zorgcoördinator heb je behoefte om met een externe deskundige door te praten over bepaalde werkzaamheden, wil je van gedachten wisselen over actuele ontwikkelingen rondom passend onderwijs en/of wil je de ondersteuning binnen de school verder optimaliseren.

Wij bieden maatwerk en sluiten aan op de eigen praktijksituatie door ondersteuning en/of coaching. Ook je eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kunnen onderwerp van gesprek zijn.

Voorbeelden:

  • Aansturing en positionering van ondersteuningsfunctionarissen binnen de schoolorganisatie.
  • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de zorgcoördinator.
  • Optimaliseren van de ondersteuningsstructuur en communicatielijnen.
  • Hoe kan ik efficiënter vergaderen?
  • Verantwoording naar het managementteam via een jaarverslag.
  • Hoe kan ik mijn werkzaamheden efficiënt organiseren?

Tijdelijke vervanging van de zorgcoördinator

Als de school tijdelijk niet over een zorgcoördinator kan beschikken, kunnen wij ondersteuning bieden door de inzet van een interim-zorgcoördinator of door het intensief coachen en begeleiden van een medewerker die de taken tijdelijk op zich neemt.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u geheel vrijblijvend contact op met het secretariaat via e-mail: secretariaat@cvoaccent.nl of telefoon 010 – 209 99 26.