Home | Diensten | Advies en begeleiding | Dyslexiebeleid

Dyslexiebeleid

Waarom is dit nodig?

Ondanks goede cognitieve capaciteiten, stromen veel leerlingen met dyslexie af naar een lager onderwijsniveau. Dit kan voorkomen worden als zij de juiste begeleiding en aanpassingen krijgen. Passend Onderwijs vraagt om dit aanbod van de school voor dyslecten. De schooldirectie moet aan de inspectie kunnen uitleggen welk aanbod de school biedt. Om dyslecten tot goede eindexamenresultaten te brengen, moet in het onderwijsleerproces ondersteuning gegeven worden. Zorgbegeleiders moeten die vertaalslag kunnen maken. Docenten moeten weten hoe ze dit tot uitvoer kunnen brengen en leerlingen moeten weten hoe ze met hun beperking om kunnen gaan.

Dyslexiebeleid… doe je wat je belooft?

Op school is over het algemeen een dyslexiebeleid aanwezig. Dyslecten kunnen gebruikmaken van bepaalde faciliteiten of in aanmerking komen voor dispenserende maatregelen. Een voorbeeld hiervan is: rekening houden met stijl- en schrijffouten. Echter, de uitvoering van dit beleid kan in de praktijk lastig zijn. Te meer omdat docenten soms meer dan 8 klassen op een dag lesgeven. Bij de taallessen kan een docent stoeien met de vraag: ‘Wanneer is een fout toe te rekenen aan het hebben van dyslexie’? Ook spelen bij docenten vragen als: “Moet ik met dyslexie rekening houden bij een aardrijkskundeles?” en “Elke dyslect heeft weer ergens anders last van, hoe hou ik het overzicht?”.

Aanbod

Ons expertisecentrum kan helpen bij het implementeren van het dyslexiebeleid op school op drie niveaus.

Docent

 • Welke regels spreken de docenten per vakgroep af?
 • Hoe wordt hier concreet invulling aangegeven bij het nakijken van toetsen?
 • Hoe organiseert de docent op een haalbare manier de regels in de les?

Zorg

 • Hoe wordt de vertaalslag gemaakt van het onderzoeksverslag naar de behoeften van de dyslect?
 • Welke informatie en op welke manier komt deze informatie bij de docenten?
 • Hoe wordt de leerling betrokken?
 • Hoe is dossieropbouw rond de aanpassingen in het onderwijsaanbod/evaluaties daarvan geregeld?

Beleidsniveau

 • Wat biedt de school aan dyslecten aan?
 • Hoe is dit vastgelegd?
 • Hoe biedt directie ruimte in de organisatie van de lessen om de uitvoering van het dyslexiebeleid mogelijk te maken?
 • Hoe zijn overlegmomenten van docenten rond dit onderwerp ingebed?

 

Praktisch uitvoerbaar plan

Ons expertisecentrum inventariseert waar de school op vastloopt. We gaan op school met de betrokkenen in gesprek om tot een praktisch uitvoerbaar plan te komen dat een goede doorvertaling is van het beleid.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u geheel vrijblijvend contact op met het secretariaat via e-mail: secretariaat@cvoaccent.nl of telefoon 010 – 209 99 26.