Home | Diensten | Advies en begeleiding | Efficiëntere zorg

Efficiëntere zorg

Waarom is dit nodig?

Om een effectieve leerlingbegeleiding te realiseren, is het belangrijk dat er binnen de school heldere afspraken zijn over taken, verantwoordelijkheden, communicatielijnen en procedures.

Wanneer een leerling extra ondersteuning krijgt, zijn automatisch meerdere mensen bij deze leerling betrokken. Vaak zijn de mentor, de teamleider, de leerlingbegeleider, de remedial teacher, de schoolloopbaancoach of de schoolmaatschappelijk werker actief bezig met het begeleiden van de leerling. Naast een individueel traject volgt de leerling soms een groepstraining of is de externe hulpverlening betrokken. Wanneer meerdere partijen met de leerlingbegeleiding bezig zijn, vraagt dit om een nauwe samenwerking en om onderlinge afstemming. Een goed contact met de ouders, afstemming op de klassensituatie en een goede communicatie tussen alle betrokkenen is van belang om ervoor te zorgen dat de leerling zijn/haar schoolcarrière zo goed mogelijk kan doorlopen.

Onze dienstverlening

Vanuit ons expertisecentrum kunnen we schoolleiders en zorgcoördinatoren ondersteunen bij het optimaliseren van hun ondersteuningsstructuur. Hierbij leveren we maatwerk, gaan we uit van de specifieke situatie van de school en sluiten we zoveel mogelijk aan bij het (zorg)beleidsplan en de visie van de school op hun leerlingenzorg.

De omvang van het traject is afhankelijk van de wensen van de school.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u geheel vrijblijvend contact op met het secretariaat via e-mail: secretariaat@cvoaccent.nl of telefoon 010 – 209 99 26.