Home | Diensten | Advies en begeleiding | Inzet psycholoog/orthopedagoog

Inzet psycholoog/orthopedagoog

Onze psychologen en orthopedagogen kunnen incidenteel of voor één of meerdere vaste dagdelen per week ingezet worden op school. Afhankelijk van de behoeften stellen wij de invulling in overleg met de school vast.

Mogelijkheden

  • Deelname aan het interne zorgoverleg.
  • Het geven van kortdurende psychologische begeleiding aan leerlingen.
  • Adviseren van docenten bij het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen.
  • Adviseren bij doorverwijzingen van leerlingen naar de GGZ.
  • Het uitvoeren van klassenobservaties.
  • Het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek.
  • Het geven van trainingen aan groepjes leerlingen.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u geheel vrijblijvend contact op met het secretariaat via e-mail: secretariaat@cvoaccent.nl of telefoon 010 – 209 99 26.