Home | Diensten | Advies en begeleiding | Consultatie ondersteuningsteam

Consultatie ondersteuningsteam

Op veel scholen heeft het ondersteuningsteam regelmatig overleg over de leerlingenbegeleiding. In dit team zijn in ieder geval een zorgcoördinator, maatschappelijk werker en een gedragswetenschapper zoals een orthopedagoog of een psycholoog vertegenwoordigd. Daarnaast schuiven met enige regelmaat externe deskundigen aan, zoals een leerplichtambtenaar en een jeugdverpleegkundige. Zo worden problemen rondom leerlingen vanuit verschillende disciplines besproken.

U kunt de expertise van onze deskundigen: orthopedagoog, psycholoog of ambulant dienstverlener bij het overleg van het ondersteuningsteam van uw school inzetten.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u geheel vrijblijvend contact op met het secretariaat via e-mail: secretariaat@cvoaccent.nl of telefoon 010 – 209 99 26.