Home | Diensten | Advies en begeleiding | Schrijven van OPP’s

Schrijven van OPP’s

Waarom een OPP?

Leerlingen verschillen in vele opzichten van elkaar waardoor ze verschillende onderwijs- en behoefte aan ondersteuning hebben. Voor de meeste leerlingen geldt dat zij voldoende baat hebben bij het basisaanbod van de school. Een aantal leerlingen heeft extra ondersteuning nodig, voor wie een OPP (Ontwikkelingsperspectief) kan worden opgesteld.

Accent onderwijsondersteuning kan docenten adviseren bij het schrijven van OPP’s en handelingsplannen. Speciaal voor mentoren, begeleiders passend onderwijs, docenten en zorgcoördinatoren bieden wij hiervoor de workshop ‘van leerling dossier naar praktisch OPP’ aan.

Inhoud workshop

Om een OPP te kunnen maken, is het nodig dat een docent inzicht heeft in het huidige didactische niveau, de intelligentie, de leerhouding, de persoonlijkheid en andere sociaal-emotionele kenmerken. Met een OPP kun je heel specifiek naar de leerling kijken, de leerling volgen en in samenwerking met ouders en de leerling planmatig naar de verwachte uitstroomprognose toewerken. Een werkbaar OPP biedt een goed uitgangspunt om adequaat te kunnen differentiëren.

Na deelname aan de workshop kunnen deelnemers antwoord geven op de volgende vragen:

  • Hoe zorg je ervoor dat een OPP nuttig is en uitvoerbaar voor docenten?
  • Hoe vertaal je informatie vanuit het leerlingdossier naar de praktijk?
  • Hoe formuleer je heldere leerdoelen en welke passende acties volgen hieruit?

In 2 workshopsessies behandelen we het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van een OPP en de relatie met leerlingdossiers en groepsplannen.

Maatwerk op locatie is mogelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u geheel vrijblijvend contact op met het secretariaat via e-mail: secretariaat@cvoaccent.nl of telefoon 010 – 209 99 26.