Home | Diensten | Cursussen en scholing | Crisisinterventie op scholen

Crisisinterventie op scholen

Inleiding

Rampen, geweldsdelicten, dodelijke ongelukken en zelfmoord brengen veel teweeg op een school: gevoelens van onveiligheid, onmacht, chaos en trauma. Om als school voorbereid te zijn op zo’n crisissituatie en te weten hoe je het beste kunt handelen, is kennis nodig op het gebied van preventie, interventie en nazorg. Ons expertisecentrum heeft een basistraining crisisinterventie ontwikkeld. Met de training leer je hoe je adequaat kunt handelen als een crisis voordoet.

Zie ook het nieuwsitem ‘Scholen zijn niet voorbereid op crisissituaties’.

Doelgroep

Schoolleiders, teamleiders, coördinatoren en zorgcoördinatoren.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Het maken van een draaiboek: wat moet er gebeuren in de eerste dagen na een crisis?
 • Eerste opvang van leerlingen: een gespreksmodel voor mentoren.
 • Het doorverwijzen van risicoleerlingen: hoe kan de school inschatten welke leerlingen moeten worden doorverwezen naar een psycholoog?
 • Risicoanalyse: hoe kan de school een inschatting maken van dreiging van geweld door een leerling?
 • Communicatie: onder andere met ouders.

Voorbeelden van een crisis op school

 • een leerling pleegt zelfmoord.
 • een leerling gebruikt geweld of dreigt daarmee.
 • een leerling, docent of onderwijsondersteuner overlijdt.
 • er vindt een dodelijk ongeluk plaats op school.
 • de school brandt af, stort in of loopt onder water.
 • een leerling ziet een ongeluk bij (of onderweg naar) school.

Bijeenkomsten

De basistraining bestaat uit één bijeenkomst van 2,5 uur. Maximum aantal deelnemers: 10.

Op dit moment zijn er nog geen data gepland, maar bij voldoende belangstelling kunnen wij dat in overleg doen.

In overleg met de school kan, na de basistraining, een verdiepingscursus worden gegeven.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u geheel vrijblijvend contact op met het secretariaat via e-mail: secretariaat@cvoaccent.nl of telefoon 010 – 209 99 26.