Home | Diensten | Cursussen en scholing | Examenvreestraining

Examenvreestraining

Doelgroep

Leerlingen bij wie de mentor en/of docenten signaleren dat er sprake zou kunnen zijn van examenvrees en die aangeven dat ze behoefte hebben aan een training in het omgaan hiermee.

Groepsgrootte

Maximaal 12 leerlingen.

Selectie

De mentoren van de examenklassen bespreken met leerlingen die last hebben van examenvrees de mogelijkheid tot het volgen van een training. De leerlingen vullen eerst een vragenlijst in voor de trainer. Vervolgens houdt onze trainer een kort intakegesprek met de betreffende leerlingen. School informeert de ouders.

Aantal bijeenkomsten

5 bijeenkomsten van 90 minuten.

Onderwerpen die aan bod komen

  • Plannen en organiseren van leerstof.
  • Lichamelijke uitingen van stress en hoe daarmee om te gaan.
  • Stellen van reële doelen.
  • Inzicht in eigen capaciteiten, gedachten en gevoelens.

Terugkoppeling

Onze cursusleider verzorgt schriftelijke terugkoppelingen aan de contactpersoon van de school over de individuele leerling en over de training op school. Hierdoor kan de school anticiperen op de aanwijzingen die tijdens de training zijn gegeven.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u geheel vrijblijvend contact op met het secretariaat via e-mail: secretariaat@cvoaccent.nl of telefoon 010 – 209 99 26.