Home | Diensten | Cursussen en scholing | Faalangstreductietraining

Faalangstreductietraining

Doelgroep

De training is bestemd voor leerlingen bij wie de mentor en/of docenten signaleren dat er sprake zou kunnen zijn van faalangst.

Groepsgrootte

Maximaal 12 leerlingen

Selectie

De selectie van leerlingen kan door de school zelf worden uitgevoerd of door ons expertisecentrum. Standaard zal onze cursusleider een kort intakegesprek met elke leerling houden. De school informeert de ouders.

Aantal bijeenkomsten

10 bijeenkomsten van 90 minuten. Daarnaast is er de mogelijkheid voor een terugkombijeenkomst en een evaluatiegesprek met de contactpersoon van de school.

Ouderbijeenkomst

Bij aanvang van de training wordt een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders georganiseerd.

Type training

Als uitgangspunt wordt de Sidderkuur gebruikt. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Plannen en organiseren van leerstof.
  • Lichamelijke uitingen van stress en hoe daar mee om te gaan.
  • Stellen van reële doelen.
  • Inzicht in eigen capaciteiten, gedachten en gevoelens.

Terugkoppeling

Onze cursusleider verzorgt schriftelijke terugkoppelingen aan de contactpersoon van de school over de individuele leerling en over de training op school.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u geheel vrijblijvend contact op met het secretariaat via e-mail: secretariaat@cvoaccent.nl of telefoon 010 – 209 99 26.