Home | Diensten | Cursussen en scholing | Training persoonlijke effectiviteit docenten

Training persoonlijke effectiviteit docenten

Inleiding

Onderwijs is in beweging, in ontwikkeling. Onderwijs streeft altijd naar kwaliteitsverbetering. Kwaliteit is zichtbaar in leeropbrengsten, meer aandacht voor de unieke kwaliteiten van het individu, meer uitdaging tijdens de lessen en meer specifieke zorg en aandacht voor leerlingen. Docenten staan dus voor de moeilijke, maar tegelijkertijd ook voor de uitdagende opgave om van iedere les een succes te maken.

Wat bieden wij?

Ons expertisecentrum biedt scholing voor iedere docent die zich verder wil ontwikkelen in lesgeven. Tijdens de bijeenkomsten krijgt de docent meer inzicht in de lesgevende kwaliteiten en in hoe hij/zij deze optimaal kan inzetten om tegemoet te komen aan de diverse onderwijsbehoeften en om een goede relatie aan te gaan met de leerlingen. Om dit te verduidelijken wordt tijdens de training uitgegaan van het model van de vijf rollen van de docent: de gastheer, de presentator, de didacticus, de pedagoog en de afsluiter.

Doelgroep

Iedere docent die zijn/haar kwaliteiten bewust en effectief wil inzetten om het leerlingengedrag en de leeropbrengsten positief te beïnvloeden in de klas.

Onderwerpen die aan bod komen

  • De vijf rollen van de docent worden één voor één verduidelijkt en uitgediept (theorie i.c.m. praktijk).
  • Op een interactieve manier ontdekken welk gedrag bij de lespraktijk en persoonlijkheid past.
  • Effectief inzetten van dit gedrag.
  • Op welke manier informatie uit het leerlingendossier gebruikt kan worden om inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u geheel vrijblijvend contact op met het secretariaat via e-mail: secretariaat@cvoaccent.nl of telefoon 010 – 209 99 26.