Home | Diensten | Cursussen en scholing | Training sociale vaardigheden

Training sociale vaardigheden

Doelgroep

De training is bestemd voor leerlingen bij wie de mentor en/of docenten signaleren dat er problemen zijn in de sociale omgang met leeftijdsgenoten en/of met volwassenen.

Groepsgrootte

Maximaal 12 leerlingen.

Selectie

De selectie van leerlingen (screening) kan door de school zelf worden uitgevoerd of door ons expertisecentrum. Standaard zal onze cursusleider een kort intakegesprek met elke leerling houden. De school informeert de ouders.

Aantal bijeenkomsten

10 bijeenkomsten van 90 minuten.

Ouderbijeenkomst

Bij aanvang van de training wordt een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders georganiseerd.

Onderwerpen die aan bod komen

  • Kennismaking.
  • Een praatje maken.
  • Luisteren.
  • Iets vragen of bespreken.
  • Nee zeggen en onderhandelen.
  • Kritiek geven en ontvangen.
  • Kwaadheid uiten en erop reageren.
  • Teleurstelling uiten en erop reageren.
  • Compliment geven en ontvangen.

Terugkoppeling

Onze cursusleider verzorgt schriftelijke terugkoppelingen aan de contactpersoon van de school over de individuele leerling en over de training op school. Hierdoor kan de school anticiperen op de aanwijzingen die tijdens de training zijn gegeven.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u geheel vrijblijvend contact op met het secretariaat via e-mail: secretariaat@cvoaccent.nl of telefoon 010 – 209 99 26.