Home | Diensten | Cursussen en scholing | Voorlichting studievaardigheden

Voorlichting studievaardigheden

Inleiding

Leerlingen die op het voortgezet onderwijs starten, beschikken vaak over onvoldoende vaardigheden en mogelijkheden om te kunnen voldoen aan de dagelijks gestelde eisen. Het gaat dan vooral om het aanleren van studievaardigheden en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Denk aan het kunnen starten met een opdracht zonder uitstel, het kunnen omgaan met gevoelens die het leren in de weg kunnen staan, het maken van aantekeningen tijdens een les, het plannen en organiseren van huiswerk, het flexibel kunnen toepassen van oplossingsstrategieën, het op tijd komen en het in orde hebben van spullen voor school.

Waarom?

In het kader van passend onderwijs krijgt het voortgezet onderwijs de verantwoordelijkheid voor meer zorgleerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het wordt voor scholen steeds belangrijker om de bevorderende en belemmerende factoren goed in kaart te brengen. Naast de expertise die op school aanwezig is, willen we met ons product de school in staat stellen om een kind zo goed mogelijk te begeleiden (handelingsgericht werken) bij het ontwikkelen van strategieën om uiteindelijk succesvol en onafhankelijk te kunnen functioneren binnen het onderwijs.

Wat bieden we aan?

Een praktische voorlichting over de executieve functies op maat. Hierbij verstrekken we informatie die helpt om kinderen met verminderde executieve functies beter te begrijpen.

Programma

  • Theorie over executieve functies.
  • Bespreken van een manier om sterke en zwakke executieve functies in kaart te brengen.
  • Bespreken van een aantal casussen.
  • Op zoek naar oplossingen en handvatten (interventies) om leerlingen met verminderde executieve functies te begeleiden.

Doelgroep

Voor zorgcoördinatoren, mentoren, docenten, teamleiders en/of schoolteams.

Ook voor ouders kunnen wij een informatiebijeenkomst bieden. Inzicht in executieve functies kan de ouderbetrokkenheid versterken.

Voor voorlichting aan ouders: neemt u contact met ons op.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u geheel vrijblijvend contact op met het secretariaat via e-mail: secretariaat@cvoaccent.nl of telefoon 010 – 209 99 26.