Home | Diensten | Diensten Koers VO

Diensten Koers VO

Ons expertisecentrum voert een aantal werkzaamheden uit in opdracht van het samenwerkingsverband Koers VO. De belangrijkste werkzaamheden staan hieronder beschreven.

De zorgleerling in beeld

De scholen van het samenwerkingsverband Koers VO hanteren een uniforme aanpak in het signaleren en diagnosticeren van de hulpvraag van leerlingen. In de aansluiting po-vo kan gebruik worden gemaakt van het onderzoekstraject “de zorgleerling in beeld”. Dit traject richt zich met name op leerlingen in het primair onderwijs die in het voortgezet onderwijs mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning. Onze deskundigen zijn betrokken bij het onderzoekstraject.

Meer informatie over de zorgleerling in beeld kunt u vinden op de website van Koers VO.

Consulent Koersloket

Vanuit Accent Onderwijsondersteuning is een medewerker als consulent van het Koersloket gedetacheerd bij Koers VO. Consulenten van het loket ondersteunen scholen bij het binnenboord houden van hun leerlingen of zoeken, waar nodig, mee naar een andere onderwijsplek. Bovendien organiseert het Koersloket plaatsingsoverleggen, bijvoorbeeld voor moeilijk plaatsbare leerlingen in de overgang po-vo en het plaatsen van leerlingen in het OPDC.

Meer informatie over het onderwijszorgloket en contactgegevens van de consulenten kunt u vinden op de website van Koers VO.

Schoolloopbaancoaches

Accent Onderwijsondersteuning zet in de periode 2016-2020 enkele medewerkers in als schoolloopbaancoach voor een project van Koers VO.
Dit project richt zich op het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV’ers).
De schoolloopbaancoaches worden ingezet op scholen voor VSO, PRO of VMBO-BB. Daarbij gaat het om de doelgroep ‘kwetsbare’ leerlingen. De schoolloopbaancoach richt zich op het ondersteunen van leerlingen die belemmerd worden door problemen vanuit diverse leefgebieden, tijdens hun verblijf op de VO-scholen (preventief) en tijdens de overstap naar het MBO.  Zij werken samen met en aanvullend op de ondersteuningsteams van de scholen.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u geheel vrijblijvend contact op met het secretariaat via e-mail: secretariaat@cvoaccent.nl of telefoon 010 – 209 99 26.