Home | Diensten | Psychodiagnostisch onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek geeft antwoord op vragen over intelligentieniveau, gedrag of sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Dit onderzoek kan nodig zijn als een kind bijvoorbeeld sneller of langzamer leert dan gemiddeld, bepaald gedrag laat zien op school of als een docent andere vragen heeft over de ontwikkeling van het kind. Met de informatie uit het onderzoek kan een leerling beter worden begeleid. Het onderzoek is dus niet het eindresultaat, maar een beginpunt om met gerichte handelingsadviezen een leerling pedagogisch verantwoord naar een verandering van het gedrag te begeleiden.

Vóór het onderzoek

Voordat psychodiagnostisch onderzoek in beeld komt, heeft de docent al diverse stappen gezet. Denk aan het opstellen en uitvoeren van ontwikkelingsperspectieven en (groeps)handelingsplannen, waarbij verantwoording op basis van zowel psychodiagnostische als didactische resultaten vereist is, en met name de integratie van deze resultaten.

Verschillende onderzoeken

De deskundigen van ons expertisecentrum kunnen docenten helpen bij verschillende vormen van diagnostiek, waaronder het in kaart brengen van leerachterstanden en het interpreteren van resultaten van cognitieve tests op het gebied van intelligentie, executieve functies en geheugen.