Home | Diensten | Psychodiagnostisch onderzoek | Dyslexieonderzoek

Dyslexieonderzoek

Afname

Bij individuele leerlingen.

Wanneer en waarom?

Bij sommige leerlingen zijn er duidelijke aanwijzingen dat zij in hun leerproces worden gehinderd door ernstige problemen in de lees- en/of spellingsvaardigheid. Dit kan duiden op dyslexie. Wettelijk is geregeld dat leerlingen met dyslexie aanspraak kunnen maken op compenserende maatregelen. Hiervoor is een dyslexieverklaring nodig. Ons expertisecentrum kan onderzoek doen naar dyslexie. Wanneer uit dit onderzoek naar voren komt dat er sprake is van dyslexie, geven wij een dyslexieverklaring af.

Wat zijn de voorwaarden?

Voordat u een leerling aan kan melden voor onderzoek, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • De leerling komt volgens de richtlijnen van het Protocol Dyslexie VO in aanmerking voor een onderzoek naar dyslexie.
  • Er is sprake van minimaal een half jaar intensieve remedial teaching aan de leerling op het gebied van lezen en/of spellen.

Vervolgens nemen wij een dyslexieonderzoek af. Met aanvullend een intelligentieonderzoek, indien dit gewenst is.

Hoe en bij wie aanmelden?

Voor aanmelding hebben wij een volledig ingevuld aanmeldingsformulier van de school nodig en een ingevulde vragenlijst van de ouders/gezaghebbenden. Daarnaast moeten beide ouders/gezaghebbenden en de leerling een toestemmingsformulier ondertekenen. Wij kunnen alleen de aanvraag in behandeling nemen als beide ouders en de leerling het toestemmingsformulier hebben ondertekend. U kunt de ondertekende formulieren mailen naar secretariaat@cvoaccent.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u geheel vrijblijvend contact op met het secretariaat via e-mail: secretariaat@cvoaccent.nl of telefoon 010 – 209 99 26.