Home | Diensten | Psychodiagnostisch onderzoek | Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek

Afname

Bij individuele leerling of groepen leerlingen.

Wanneer en waarom?

Een intelligentieonderzoek wordt afgenomen om meer duidelijkheid over de cognitieve capaciteiten van een leerling te krijgen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een leerling slechte schoolprestaties behaalt of als gedacht wordt aan hoogbegaafdheid.

Welk type onderzoek?

Afhankelijk van zowel de leeftijd van de leerling als de hulpvraag wordt in overleg met de school besloten welk intelligentieonderzoek het meest passend is.

Onze experts nemen zowel individuele intelligentieonderzoeken, als onderzoeken in groepsverband af (WISC-III; WAIS, SON-R; GIVO; NIO; NDT).

Hoe en bij wie aanmelden?

Om een leerling aan te kunnen melden, is een door school volledig ingevuld aanmeldingsformulier nodig en een toestemmingsformulier, ondertekend door beide ouders/gezaghebbenden en de leerling. Wij kunnen de aanvraag alleen in behandeling nemen als beide ouders en de leerling het toestemmingsformulier hebben ondertekend. De ondertekende formulieren kunt u vervolgens aanleveren via secretariaat@cvoaccent.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u geheel vrijblijvend contact op met het secretariaat via e-mail: secretariaat@cvoaccent.nl of telefoon 010 – 209 99 26.