Home | Diensten | Psychodiagnostisch onderzoek | Persoonlijkheidsonderzoek

Persoonlijkheidsonderzoek

Afname

Bij individuele leerlingen.

Wanneer en waarom?

Wanneer er zorgen zijn over het gedrag van een leerling op school (bijvoorbeeld agressief gedrag, teruggetrokken gedrag, angstig gedrag) en dit gedrag negatief effect lijkt te hebben op de schoolprestaties.

Waaruit bestaat het onderzoek?

Afhankelijk van de hulpvraag besluiten wij hoe uitgebreid het onderzoek zal zijn en welke onderzoeksmiddelen noodzakelijk zijn. Een intakegesprek en het invullen van vragenlijsten door de leerling, de ouders en de school maken altijd deel uit van het onderzoek. Daarnaast kan een intelligentieonderzoek nodig zijn. Afsluitend bespreken wij de onderzoeksresultaten met de leerling en ouders. Wanneer ouders daarvoor toestemming verlenen, kunnen de resultaten ook met school besproken worden. Een onderzoek kan leiden tot een handelingsplan, een doorverwijzing naar de GGZ of een advies voor verandering van type onderwijs.

Hoe en bij wie aanmelden?

Om een leerling aan te kunnen melden, is een door school volledig ingevuld aanmeldingsformulier nodig en een toestemmingsformulier, ondertekend door beide ouders/gezaghebbenden en de leerling. Wij kunnen de aanvraag alleen in behandeling nemen als beide ouders en de leerling het toestemmingsformulier hebben ondertekend. U kunt de ondertekenende formulieren mailen naar secretariaat@cvoaccent.nl.