Home | Algemeen | Nieuw aanbod: Remedial Teaching

Nieuw aanbod: Remedial Teaching

29 november 2017

Vanaf heden kunnen scholen bij onze specialisten terecht voor een traject Remedial Teaching voor leerlingen met lees- en/of spellingproblemen.

Niet iedere leerling die uitvalt op deze gebieden heeft een leerstoornis zoals dyslexie. Problemen met lezen en spellen komen veel voor, maar slechts een klein gedeelte van de leerlingen heeft dyslexie.

Bij leerlingen met dyslexie zijn de lees- en/of spellingproblemen hardnekkig. Om de hardnekkigheid (didactische resistentie) aan te kunnen tonen moet er sprake zijn van een duidelijk begeleidingstraject met handelingsplannen en een voor- en nameting.

Vanuit Accent Onderwijsondersteuning kan specifieke begeleiding worden ingezet in de vorm van remedial teaching (RT).

Momenteel loopt een RT traject op een school waarbij wekelijks enkele groepjes leerlingen extra ondersteuning ontvangen op het gebied van technisch lezen en spellen. Sommige leerlingen lopen hun achterstand na een periode van effectieve begeleiding weer in. Wanneer de extra begeleiding niet leidt tot de gewenste verbetering, kan de school de leerling aanmelden voor een diagnostisch onderzoek naar dyslexie.

Voor meer informatie: secretariaat@cvoaccent.nl of 010 – 209 99 26.