Home | Algemeen | Ondersteuning van het dyslexiebeleid op het Farelcollege

Ondersteuning van het dyslexiebeleid op het Farelcollege

5 juni 2017

Het Farelcollege heeft dit schooljaar ondersteuning van ons gevraagd bij het optimaliseren van hun dyslexiebeleid voor zowel het VMBO, de mavo en het lyceum.

Er waren reeds veel zaken goed geregeld rond de begeleiding van dyslectische leerlingen, zoals themabijeenkomsten, dyslexiepassen, tijdverlenging, e.d. Samen met de drie dyslexiecoaches van de school heb ik gewerkt aan de verschillende aspecten die bij het begeleiden en ondersteunen van dyslectische leerlingen verder ook nog belangrijk zijn. Te denken valt aan: het bieden en faciliteren van extra hulpmiddelen, waaronder spraak/taalprogramma’s met voorleesfunctie op de iPad; het aanbieden van ingesproken leer- en leesboeken; leerlingen de weg wijzen naar het loket aangepastlezen.nl, etc. Ook is er gezocht naar wegen om ervoor te zorgen dat dyslectische leerlingen de gelegenheid krijgen om aantekeningen van het bord goed in hun schrift te laten krijgen. Daarnaast wordt eraan gewerkt dat docenten meer kennis opdoen over de problemen waar dyslectische leerlingen mee te maken hebben. Zo is het bijvoorbeeld niet fijn voor een dyslectische leerling als er een verplicht boek op de boekenlijst staat, dat niet als audioversie te verkrijgen is. Het is goed om te weten dat je als school kunt vragen om dit boek in te laten spreken.

Daarnaast heeft het Farelcollege gevraagd of ik twee workshops aan de dyslectische leerlingen wilde geven. In de eerste workshop konden leerlingen leren wat handige hulpmiddelen zijn bij het netjes en volledig formuleren van antwoorden. Ook hebben we gewerkt aan het leren maken van een opzet/schrijfplan voor een werkstuk of verslag.

In de tweede workshop hebben de leerlingen geleerd hoe je een tekst kunt samenvatten en vervolgens hebben ze handvatten gekregen hoe deze samenvatting te gaan leren voor een toets.

Naast het coachen van de leerlingen die al een dyslexieverklaring hebben, loopt ook nog het traject voor het signaleren en screenen van leerlingen waarvan vermoed wordt dat ze dyslexie hebben. Kortom een volledig traject rondom dyslexiebeleid en –begeleiding. En dat alles om dyslectische leerlingen de kansen te geven zich ten volle te ontplooien.

Irene Bienenmann, orthopedagoog

Voor meer informatie: secretariaat@cvoaccent.nl of 010 – 209 99 26.