Home | Over ons | Visie en missie

Visie en missie

Waarom een expertisecentrum

De middelbare schooltijd speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van jongeren. Tijdens deze schoolperiode vormen jongeren zich tot jong volwassenen. De school bereidt hen voor op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Docenten en ondersteunende medewerkers vervullen hierbij een belangrijke rol. Naast het overdragen van kennis zijn zij continu bezig om het beste uit hun leerlingen te halen en sociaal te vormen. Soms hebben zij daar extra expertise bij nodig. Met ons expertisecentrum spelen wij op deze vraag in.

Ons doel

Met onze diensten willen we scholen helpen leerlingen die extra aandacht nodig hebben door leer- of gedragsproblemen de juiste én de beste ondersteuning te bieden. Dit doen we op het niveau van de leerling, de docent, het ondersteuningsteam en het management van de school. Bijvoorbeeld door het afnemen van onderzoeken, het geven van adviezen, trainingen en individuele coaching.

Samenwerking

Ons expertisecentrum maakt onderdeel uit van de Accent organisatie en is daarmee aangesloten bij het samenwerkingsverband Koers VO. Wij hechten veel belang aan samenwerking met scholen, ouders en leerlingen, want alleen door samen te werken kunnen we samen het beste resultaat behalen. Om een aantrekkelijke samenwerkingspartner te zijn, stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit van onze dienstverlening en bewegen wij continu mee met de ontwikkelingen in het onderwijs.

Ron van Rossum, teamleider Accent Onderwijsondersteuning: ‘Wij zijn net als de scholen een onderdeel van het schoolbestuur CVO. Wij zijn er voor de scholen. De leerling, de docent en de school staan bij ons voorop!’

Missie

Het team van Accent Onderwijsondersteuning bestaat uit specialisten, die vanuit een preventieve en handelingsgerichte aanpak en in samenwerking met de school, ouders en leerling een bijdrage leveren aan de kansrijke voortgang van de schoolloopbaan van leerlingen.