Home | Algemeen | Schoolcoach binnen het traject met Stichting Leerkracht

Schoolcoach binnen het traject met Stichting Leerkracht

5 juni 2017

Elke dag samen een beetje beter.
Sinds september 2016 ben ik schoolcoach op één van de scholen van CVO die meedoet aan het traject met Stichting Leerkracht. Met de aanpak van Stichting Leerkracht worden ideeën en ambities van schoolpersoneel ingezet om tot verbeteringen te komen in de school. Al die kracht van de leraren wordt optimaal benut!

Op de school waar ik ben ingezet, Praktijkschool Accent Centrum, zijn we in drie fases met drie groepen gestart. De beginfase van het traject, waarin wel een tijdsinvestering van docenten wordt gevraagd, bestaat uit het kennis nemen van de vier instrumenten van Leerkracht waarmee het team aan de slag gaat: Bordsessies, Gezamenlijk Lesontwerp, Lesbezoek en Feedbackgesprek en de Stem van de Leerling. Als schoolcoach geef ik in deze fase instructie en oefent het team hoe ze goed en eenduidig met de instrumenten om moet gaan. Ook help ik bij het verwoorden van concrete doelen en acties om de veranderingen in te zetten. Daarbij houdt het team voor ogen hoe de leerling daar uiteindelijk van profiteert, want het doel van verandering en verbetering is dat de leerling er baat bij heeft, hij moet betere lessen en een betere aanpak ervaren. Tijdens een bordsessie worden de acties gepland.

Een les of lesgedeelte dat leraren samen hebben ontworpen wordt opgevolgd door een lesbezoek bij elkaar om zo van elkaar te leren en samen verder te ontwikkelen. Ook betrekken leraren de leerlingen in het verbeterproces, bijvoorbeeld door het vragen van feedback of door het organiseren van een leerlingenarena. Op die manier maken de instrumenten van Leerkracht het mogelijk steeds verdere verdieping in het onderwijs te brengen, de betrokkenheid van leerlingen stijgt en lessen worden nóg beter. Teams die de instrumenten onder de knie krijgen, merken al snel dat die elkaar versterken en successen opleveren. Het geeft meer werkplezier en minder werkdruk door de manier van samenwerken. De verschillende groepen van Accent Centrum komen wekelijks bij elkaar en formuleren met elkaar welke doelen zij nastreven en vertalen dat naar concrete acties voor lessen en omgang met leerlingen.

Stichting Leerkracht faciliteert ook dat verschillende scholen van elkaar leren en daarom worden er bijeenkomsten georganiseerd voor scholen uit de regio. Iedereen die betrokken is bij het traject wordt uitgenodigd om van elkaar te leren en uit te wisselen hoe het traject verloopt op de diverse scholen.

Het is een proces van circa twee jaar om de cultuur van “elke dag samen een beetje beter” helemaal onderdeel van de school te maken, op een manier die bij het team past. Tijdens die twee jaar verdwijnt het idee dat je met een “traject” bezig bent naar de achtergrond, want vergaderen heeft plaats gemaakt voor echte gesprekken met collega’s over onderwijs en wat je wilt bereiken!

Elionora Schravendeel,
onderwijsbegeleider/docentencoach