Home | Algemeen | Workshop: van leerlingdossier naar praktisch OPP

Workshop: van leerlingdossier naar praktisch OPP

5 juni 2017

Voor wie? Mentoren, begeleiders passend onderwijs, docenten, zorgcoördinatoren
Leerlingen verschillen in vele opzichten van elkaar waardoor ze verschillende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben.Voor de meeste leerlingen geldt dat zij voldoende gebaat zijn bij het basisaanbod van de school. Een aantal leerlingen heeft extra ondersteuning nodig, voor wie een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) kan worden opgesteld. Om een OPP te kunnen maken dient een docent inzicht te hebben in het huidige didactische niveau, de intelligentie, de leerhouding, de persoonlijkheid en andere sociaal-emotionele kenmerken.

Met een OPP kun je heel specifiek naar de leerling kijken, deze volgen en in samenwerking met ouders en de leerling zelf planmatig naar de verwachte uitstroomprognose toewerken. Een werkbaar OPP biedt een goed uitgangspunt om adequaat te kunnen differentiëren.

  • Hoe zorg je ervoor dat een OPP nuttig is en uitvoerbaar voor docenten?
  • Hoe vertaal je informatie vanuit het leerling dossier naar de praktijk?
  • Hoe formuleer je heldere leerdoelen en welke passende acties volgen hieruit?

In 2 workshopsessies behandelen we het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van een OPP en de relatie met leerling dossiers en groepsplannen. Maatwerk op locatie is mogelijk.

Interesse?
Neem contact op met Janetta Ninkeula van Accent Onderwijsondersteuning via het secretariaat.
E-mail: secretariaat@cvoaccent.nl. Tel 010-2099926.

Op 31 mei en 15 juni volgde een eerste groep de workshop. Een aantal reacties van de deelnemers:

‘Ik vond het heel prettig om ervaringen te delen met andere zorgcoördinatoren en te leren van hun aanpak!’
Leonie Karssies, GSR

‘Verhelderend, betrokkenheid, ruimte voor vragen en eigen inbreng, fijn om uit te wisselen’.
Hanne van Asch, Rudolf Steiner College Rotterdam